THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5692283
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4712656
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3185747
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3133458
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3121166
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2649528
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2613562
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2376492